Tìm kiếm nhanh

Mã Giảm Giá Shopee, voucher Shopee mới nhất 7/2024

Voucher 10k

Mã Shopee giảm 10k cho đơn từ 99k
 

Áp dụng khi thanh toán ShopeePay, SPayLater và Thẻ Tín dụng có trả góp.

Copy mã

Voucher 8%

Mã Shopee giảm 8% tối đa 30k cho đơn từ 300k
 

Áp dụng khi thanh toán ShopeePay, SPayLater và Thẻ Tín dụng có trả góp.

Copy mã

Voucher 15%

Mã Shopee giảm 15% tối đa 100k cho đơn từ 500k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra

Copy mã

Voucher 15%

Mã Shopee giảm 15% tối đa 15k cho đơn từ 99k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra

Copy mã

Voucher 15%

Voucher Shopee giảm 15% tối đa 50k cho đơn từ 250k
 

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Freeship Xtra, Freeship Xtra Plus, Voucher Xtra, Shopee Mall, Live Xtra

Copy mã

Freeship 15k

Voucher Shopee giảm tối đa 15k cho đơn từ 0đ
 

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 15K) cho đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

  Lấy ưu đãi

Freeship 15k

Mã Shopee giảm tối đa 10k cho đơn từ 0đ
 

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 10K) cho đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

  Lấy ưu đãi

Freeship 15k

Mã Shopee giảm tối đa 15k cho đơn từ 0đ
 

Áp dụng cho đơn thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

  Lấy ưu đãi

Voucher 1 triệu

Mã giảm Shopee: Voucher điện tử đến 1 Triệu đồng
 

Áp dụng: Siêu thị điện tử Shopee; Săn deal 0đ

  Lấy ưu đãi

ELLY SALE

Khuyến mãi thời trang ELLY sale TẾT - Khuyến mãi hấp dẫn
 

Áp dụng: Thời trang Elly sale mùa Tết - Giá khuyến mãi

  Lấy ưu đãi

Shopee

[Nhà Choi]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ
 

[Nhà Choi] [Nhà Choi]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 20K

Shopee Home Club
 

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher.

Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh

Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định.

Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi

Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Copy mã

Shopee

[Tổng kho sỉ lẻ decal Mividecor]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫200.000
 

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-10-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

Voucher 20K

Shopee Home Club
 

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.

Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh

Áp dụng trên ứng dụng Shopee.

Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.

Áp dụng cho một số shop nhất định.

Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Copy mã

Voucher 20K

Thành viên mới Beauty Club
 

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.

Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh

Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.

Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Copy mã

Voucher 15K

Đơn hàng từ 45K
 

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.

Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh

Áp dụng trên ứng dụng Shopee.

Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.

Áp dụng cho một số shop nhất định.

Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Copy mã

Voucher 25K

Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần
 

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.

Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart

Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh

Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.

Áp dụng cho một số shop nhất định.

Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Copy mã

Voucher 15K

Đơn hàng từ 45K
 

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.

Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh

Áp dụng trên ứng dụng Shopee.

Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.

Áp dụng cho một số shop nhất định.

Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Copy mã

COTMIN

Giảm 6% đơn tối thiểu ₫150k giảm tối đa ₫30k
 

Giảm ngay 6%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 26-09-2024. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

babygarden.vn

Giảm ₫10k đơn tối thiểu ₫200k
 

Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-05-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

babygarden.vn

Giảm ₫5k đơn tối thiểu ₫100k
 

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 28-02-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

Túi ví cầm tay nữ

Giảm ₫10k đơn tối thiểu ₫200k
 

Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 18-08-2027. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

technologyonsale.vn

Giảm ₫5k đơn tối thiểu ₫150k
 

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-12-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

Thời trang Jean Mây Shop

Giảm ₫5k đơn tối thiểu ₫100k
 

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 24-11-2030. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

Mymy.vn

Giảm ₫20k đơn tối thiểu ₫30k
 

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 31-12-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

THƠI TRANG ĐẸP 2019

Giảm ₫15k đơn tối thiểu ₫150k
 

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-11-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

minxi.mebe

Giảm ₫5k đơn tối thiểu ₫150k
 

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-12-2024. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

huangyanq222.vn

Giảm ₫5k đơn tối thiểu ₫50k
 

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-01-2025. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

shopthoitrang01.vn

Giảm ₫51k đơn tối thiểu ₫51k
 

Giảm ngay ₫51.000 cho đơn hàng từ ₫51.000. Áp dụng đến 07-11-2024. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

shopthoitrang01.vn

Giảm ₫105k đơn tối thiểu ₫105k
 

Giảm ngay ₫105.000 cho đơn hàng từ ₫105.000. Áp dụng đến 16-11-2026. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

Thao-Mividecor

Giảm ₫7k đơn tối thiểu ₫250k
 

Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-11-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

giggle.vn

Giảm 10% đơn tối thiểu ₫50k giảm tối đa ₫50k
 

Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-10-2029. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Copy mã

Cập nhật: 15/07/2024

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1