Tìm kiếm nhanh

Danh mục liên quan
Apple iPhone

Apple iPhone 11

Màn hình 6.1"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 64 - 256GB
RAM 4GB
7.019.891 - 28.708.824 đ

So sánh giá 141 cửa hàng từ Shopee, HC, Fado, Hnammobile & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone

Apple iPhone 13

Màn hình 6.1"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 512GB
RAM 4GB
15.390.000 - 34.990.000 đ

So sánh giá 158 cửa hàng từ HoangHaMobile, Shopee, Chiaki, tiki & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone

Apple iPhone 12

Màn hình 6.1"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 64 - 256GB
RAM 4GB
8.082.926 - 28.990.000 đ

So sánh giá 163 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, tiki, Chiaki & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Ultra

Màn hình 6.8"
Camera chính 12 + 10 + 10 + 200MP
Bộ nhớ 256 - 1000GB
RAM 8 - 12GB
11.297.500 - 44.990.000 đ

So sánh giá 2284 cửa hàng từ Shopee, Nguyen Kim, Cellphones, Fado & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max

Màn hình 6.7"
Camera chính 48 + 12 + 12MP
Bộ nhớ 256 - 1000GB
RAM 8GB
30.290.000 - 50.390.000 đ

So sánh giá 92 cửa hàng từ Shopee, Mediamart, Cellphones, HC & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone

Apple iPhone 15

Màn hình 6.1"
Camera chính 48 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 512GB
Trọng lượng 171g
19.490.000 - 33.590.000 đ

So sánh giá 94 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Cellphones, HC & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi

Xiaomi Redmi 9A

Màn hình 6.53"
Camera chính 13MP
Bộ nhớ 32GB
RAM 2GB
1.749.000 - 10.000.000 đ

So sánh giá 676 cửa hàng từ Shopee, HoangHaMobile, tiki, Fado & khác

Xem ưu đãi
Oppo

Oppo A57

Màn hình 5.2"
Camera chính 13MP
Bộ nhớ 32GB
RAM 3GB
3.290.000 - 6.990.000 đ

So sánh giá 46 cửa hàng từ Shopee, HC, tiki, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Màn hình 6.5"
Camera chính 12 + 12 + 8MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 6 - 8GB
3.105.000 - 15.990.000 đ

So sánh giá 350 cửa hàng từ Shopee, HoangHaMobile, Cellphones, Fado & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Màn hình 6.7"
Camera chính 48 + 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 1000GB
RAM 6GB
20.990.000 - 49.990.000 đ

So sánh giá 118 cửa hàng từ Shopee, Mediamart, Cellphones, Fado & khác

Xem ưu đãi
Thương hiệu khác Thương hiệu khác
Tìm thương hiệu khác?
Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Màn hình 6.8"
Camera chính 12 + 108 + 10 + 10MP
Bộ nhớ 128 - 512GB
RAM 8 - 12GB
9.989.000 - 47.503.092 đ

So sánh giá 1096 cửa hàng từ Shopee, Chiaki, Cellphones, Dien May Nam Thien Hoa & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Màn hình 6.7"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 512GB
RAM 4GB
20.497.040 - 38.490.000 đ

So sánh giá 98 cửa hàng từ Shopee, HC, tiki, Fado & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S23

Màn hình 6.1"
Camera chính 12 + 50 + 10MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
2.918.073 - 29.988.000 đ

So sánh giá 695 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Fado, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A04s

Màn hình 6.5"
Camera chính 50 + 2MP
Bộ nhớ 32 - 128GB
RAM 3 - 4GB
1.990.000 - 8.990.000 đ

So sánh giá 249 cửa hàng từ Shopee, FPT Shop, Lazada, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A73 5G

Màn hình 6.7"
Camera chính 108 + 5 + 12 + 5MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
2.695.500 - 25.165.500 đ

So sánh giá 311 cửa hàng từ Shopee, Dien May Nam Thien Hoa, Cellphones, Fado & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 5G

Màn hình 6.5"
Camera chính 64 + 12 + 5 + 5MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 6 - 8GB
5.990.000 - 13.309.784 đ

So sánh giá 336 cửa hàng từ Shopee, HoangHaMobile, tiki, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone

Apple iPhone 14

Màn hình 6.1"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 512GB
RAM 6GB
18.290.000 - 35.490.000 đ

So sánh giá 103 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, tiki, Fado & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Flip5

Màn hình 6.7"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 256 - 512GB
RAM 8GB
8.085.000 - 35.988.000 đ

So sánh giá 804 cửa hàng từ Shopee, HC, Cellphones, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Flip4

Màn hình 6.7"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
9.990.000 - 34.490.000 đ

So sánh giá 545 cửa hàng từ Shopee, Nguyen Kim, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi 13

Xiaomi 13 Ultra

Màn hình 6.73"
Camera chính 50 + 50 + 50 + 50MP
Bộ nhớ 256 - 1000GB
RAM 12 - 16GB
7.290.000 - 29.900.000 đ

So sánh giá 351 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 Pro

Màn hình 6.1"
Camera chính 48 + 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 1000GB
RAM 8GB
24.690.000 - 44.490.000 đ

So sánh giá 103 cửa hàng từ Shopee, Mediamart, Cellphones, HC & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Màn hình 6.4"
Camera chính 12 + 8 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 6 - 8GB
2.945.500 - 20.750.862 đ

So sánh giá 572 cửa hàng từ Shopee, Hnammobile, Dien May Nam Thien Hoa, Fado & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A34 5G

Màn hình 6.6"
Camera chính 48 + 8 + 5MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
4.700.000 - 12.500.000 đ

So sánh giá 504 cửa hàng từ Shopee, Mediamart, Cellphones, HC & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S22

Màn hình 6.1"
Camera chính 12 + 50 + 10MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
8.450.000 - 35.990.000 đ

So sánh giá 510 cửa hàng từ HoangHaMobile, Shopee, Chiaki, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi

Xiaomi 13

Màn hình 6.36"
Camera chính 50 + 10 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8 - 12GB
4.290.500 - 54.229.304 đ

So sánh giá 496 cửa hàng từ Shopee, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Màn hình 6.6"
Camera chính 50 + 10 + 12MP
Bộ nhớ 256 - 512GB
RAM 8GB
3.908.000 - 29.990.400 đ

So sánh giá 788 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi Note

Xiaomi Redmi Note 12

Màn hình 6.67"
Camera chính 48 + 2MP
Bộ nhớ 128GB
RAM 4 - 8GB
2.442.240 - 14.999.880 đ

So sánh giá 739 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Cellphones, Dienmayxanh & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Màn hình 6.8"
Camera chính 108 + 10 + 10 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 12GB
8.484.500 - 41.638.320 đ

So sánh giá 370 cửa hàng từ Shopee, Hnammobile, Lazada, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Màn hình 6.6"
Camera chính 12 + 50 + 10MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
8.590.000 - 32.000.000 đ

So sánh giá 501 cửa hàng từ Shopee, HC, Cellphones, Dien May Nam Thien Hoa & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A32

Màn hình 6.4"
Camera chính 64 + 8 + 5 + 5MP
RAM 4 - 8GB
Trọng lượng 184g
1.795.800 - 9.990.000 đ

So sánh giá 650 cửa hàng từ HoangHaMobile, Shopee, Cellphones, Dien May Nam Thien Hoa & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 5G

Màn hình 6.4"
Camera chính 50 + 12 + 5MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
4.644.500 - 17.090.000 đ

So sánh giá 644 cửa hàng từ Shopee, Mediamart, Cellphones, HC & khác

Xem ưu đãi
OPPO

OPPO A17K

Màn hình 6.56"
Camera chính 5MP
Trọng lượng 189g
Dung lượng pin 5000mAh
1.237.275 - 8.790.000 đ

So sánh giá 163 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Lazada, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Fold4

Màn hình 7.6"
Camera chính 50 + 10 + 12MP
Bộ nhớ 256 - 1000GB
RAM 12GB
9.823.919 - 53.790.000 đ

So sánh giá 718 cửa hàng từ Shopee, Fado, Cellphones, HC & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 Plus

Màn hình 6.8"
Camera chính 12 + 12 + 16MP
Bộ nhớ 256 - 512GB
RAM 12GB
1.442.738 - 42.835.312 đ

So sánh giá 190 cửa hàng từ Shopee, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 Plus

Màn hình 6.7"
Camera chính 48 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 512GB
RAM 6GB
23.190.000 - 36.790.000 đ

So sánh giá 76 cửa hàng từ Shopee, Mediamart, tiki, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi K60

Xiaomi Redmi K60 Ultra

Màn hình 6.67"
Camera chính 50 + 8 + 2MP
Trọng lượng 204g
Dung lượng pin 5000mAh
3.207.000 - 25.000.000 đ

So sánh giá 380 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Vivo

Vivo Y93

Màn hình 6.2"
Camera chính 13 + 2MP
Bộ nhớ 32 - 128GB
RAM 3 - 8GB
649.000 - 3.790.100 đ

So sánh giá 363 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi

Xiaomi Redmi 12C

Màn hình 6.71"
Camera chính 50 + 0.08MP
Bộ nhớ 32 - 128GB
RAM 3 - 6GB
1.390.000 - 16.799.000 đ

So sánh giá 422 cửa hàng từ Shopee, Dienmayxanh, Cellphones, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Màn hình 6.9"
Camera chính 108 + 12 + 12MP
Bộ nhớ 256 - 512GB
RAM 8 - 12GB
8.320.000 - 31.005.000 đ

So sánh giá 209 cửa hàng từ Shopee, Phụ Kiện Galaxy, Fado, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi

Xiaomi Redmi K60

Màn hình 6.67"
Camera chính 64 + 8 + 2MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8 - 12GB
2.900.000 - 13.129.000 đ

So sánh giá 569 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Màn hình 6.7"
Camera chính 12 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
9.359.306 - 29.490.000 đ

So sánh giá 403 cửa hàng từ HoangHaMobile, Shopee, Chiaki, Fado & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Màn hình 6.67"
Camera chính 64 + 8 + 2MP
Trọng lượng 181g
Dung lượng pin 5000mAh
1.697.652 - 12.499.000 đ

So sánh giá 661 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Oppo

Oppo A92

Màn hình 6.5"
Camera chính 48 + 8 + 2 + 2MP
Bộ nhớ 128GB
RAM 8GB
1.452.700 - 7.919.000 đ

So sánh giá 292 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

Màn hình 6.8"
Camera chính 50 + 8MP
Bộ nhớ 256GB
RAM 8GB
3.511.000 - 25.990.000 đ

So sánh giá 69 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Màn hình 6.73"
Camera chính 50 + 50 + 50MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8 - 12GB
13.700.000 - 29.999.888 đ

So sánh giá 391 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Cellphones & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A22

Màn hình 6.4"
Camera chính 48 + 8 + 2 + 2MP
Bộ nhớ 128GB
RAM 4 - 6GB
1.449.000 - 7.534.000 đ

So sánh giá 381 cửa hàng từ HoangHaMobile, Shopee, Dien May Nam Thien Hoa, Fado & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy M14

Màn hình 6.6"
Camera chính 50 + 2 + 2MP
Trọng lượng 206g
Dung lượng pin 6000mAh
2.495.000 - 9.990.000 đ

So sánh giá 339 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, Lazada, LazMall by Lazada & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Poco X3

Xiaomi Poco X3 Pro

Màn hình 6.67"
Camera chính 48 + 8 + 2 + 2MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 6 - 8GB
1.608.428 - 25.000.000 đ

So sánh giá 445 cửa hàng từ Shopee, Hnammobile & khác

Xem ưu đãi
Oppo

Oppo A77

Màn hình 5.5"
Camera chính 13MP
Bộ nhớ 64 - 128GB
RAM 4 - 6GB
997.000 - 7.750.000 đ

So sánh giá 200 cửa hàng từ Shopee, tiki, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Note 20

Màn hình 6.7"
Camera chính 12 + 64 + 12MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
5.390.000 - 24.990.000 đ

So sánh giá 136 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, Fado, Hnammobile & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Màn hình 6.67"
Camera chính 50 + 8 + 2MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 6 - 12GB
2.220.500 - 11.890.136 đ

So sánh giá 468 cửa hàng từ Shopee, Thegioididong, Cellphones, Dienmayxanh & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Màn hình 6.81"
Camera chính 50 + 48 + 48MP
Bộ nhớ 256 - 512GB
RAM 8 - 12GB
7.995.000 - 29.000.000 đ

So sánh giá 46 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
OPPO A78

OPPO A78 5G

Màn hình 6.56"
Camera chính 50 + 2MP
Bộ nhớ 256GB
RAM 8GB
2.563.875 - 6.090.000 đ

So sánh giá 55 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Redmi

Xiaomi Redmi 10C

Màn hình 6.71"
Camera chính 50 + 2MP
Bộ nhớ 64 - 128GB
RAM 4GB
2.274.000 - 16.890.000 đ

So sánh giá 311 cửa hàng từ Shopee, HoangHaMobile, Fado, HC & khác

Xem ưu đãi
Xiaomi Mi

Xiaomi Mi 11

Màn hình 6.81"
Camera chính 108 + 13 + 5MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8 - 12GB
4.250.000 - 24.900.000 đ

So sánh giá 57 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Màn hình 6.67"
Camera chính 200 + 8 + 2MP
Trọng lượng 187g
Dung lượng pin 5100mAh
5.398.000 - 14.990.000 đ

So sánh giá 3 cửa hàng từ Lazada, Shopee & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A02s

Màn hình 6.5"
Camera chính 13 + 2 + 2MP
Bộ nhớ 32 - 64GB
RAM 3 - 4GB
1.489.308 - 5.410.960 đ

So sánh giá 177 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Dien May Nam Thien Hoa, Fado & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M53 5G

Màn hình 6.7"
Camera chính 108 + 8 + 2 + 2MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
4.862.500 - 9.990.000 đ

So sánh giá 7 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A72

Màn hình 6.7"
Camera chính 64 + 8 + 12 + 5MP
Bộ nhớ 128 - 256GB
RAM 8GB
1.761.675 - 25.224.004 đ

So sánh giá 416 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Dien May Nam Thien Hoa, Fado & khác

Xem ưu đãi

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1