Tìm kiếm nhanh

Danh mục liên quan
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 12

Tốc độ màn trập 1/250sec
Tiêu cự 60mm
Trọng lượng 306g
Kích thước (H x W x D) 104 x 66.6 x 122mm
1.640.000 - 3.758.792 đ

So sánh giá 385 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini Evo

Độ phân giải 4.9MP
Khẩu độ f2.0
Tốc độ màn trập 1/8000sec
ISO tối đa 1600
3.700.000 - 10.938.231 đ

So sánh giá 160 cửa hàng từ Shopee, Cellphones, LazMall by Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 11

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.699.999 - 7.056.000 đ

So sánh giá 546 cửa hàng từ Shopee, Chiaki, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 90

2.168.355 - 7.087.039 đ

So sánh giá 111 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini LiPlay

Độ phân giải 4.9MP
Khẩu độ F2.0
Tốc độ màn trập 1/8000sec
ISO tối đa 1600
2.292.730 - 6.900.000 đ

So sánh giá 135 cửa hàng từ Shopee, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax mini

Fujifilm instax mini 40

Khẩu độ f/5.6
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 60mm
2.450.000 - 4.786.254 đ

So sánh giá 46 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE

Fujifilm instax SQUARE SQ1

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
2.450.000 - 6.309.208 đ

So sánh giá 100 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 50S

Khẩu độ 12.7
ISO tối đa 800
Tiêu cự 60mm
Trọng lượng 275g
226.000 - 829.000 đ

So sánh giá 39 cửa hàng từ Lazada, Fado, Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 7s

Khẩu độ f/22
Tốc độ màn trập 1/60sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 60mm
1.980.768 - 3.081.837 đ

So sánh giá 5 cửa hàng từ Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 9

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.100.000 - 5.420.041 đ

So sánh giá 159 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Thương hiệu khác Thương hiệu khác
Brand Filter
Tìm thương hiệu khác?
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 8

Độ phân giải 0.6MP
Khẩu độ f32.0
Tốc độ màn trập 0.016sec
ISO tối đa 800
1.261.747 - 3.445.457 đ

So sánh giá 26 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE

Fujifilm instax SQUARE SQ20

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
2.633.000 - 5.100.000 đ

So sánh giá 30 cửa hàng từ Shopee, tiki, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Polaroid

Polaroid Cube

1.230.000 đ

So sánh giá 1 cửa hàng từ Shopee

Xem ưu đãi
Fujifilm instax mini 8

Fujifilm instax mini 8 Set

Độ phân giải 0.6MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/60sec
ISO tối đa 800
260.000 - 680.456 đ

So sánh giá 32 cửa hàng từ Shopee, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini

Fujifilm Instax Mini 70

Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/400sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 60mm
2.500.000 - 3.966.262 đ

So sánh giá 80 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Phiên Bản Giới

Fujifilm Instax Mini 9 Phiên Bản Giới Hạn

1.499.000 - 4.757.445 đ

So sánh giá 7 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini LiPlay Brush

Fujifilm Instax Mini LiPlay Brush Gold

Độ phân giải 4.9MP
Khẩu độ F2.0
Tốc độ màn trập 1/8000sec
ISO tối đa 1600
3.130.000 - 6.900.000 đ

So sánh giá 41 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 90

Fujifilm Instax Mini 90 Đen

2.599.000 - 4.863.368 đ

So sánh giá 33 cửa hàng từ Shopee, tiki, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 90

Fujifilm Instax Mini 90 Nâu

2.790.000 - 5.722.238 đ

So sánh giá 34 cửa hàng từ Shopee, tiki, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone

Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone White

Độ phân giải 4.9MP
Khẩu độ F2.0
Tốc độ màn trập 1/8000sec
ISO tối đa 1600
3.349.000 - 6.900.000 đ

So sánh giá 33 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant

Fujifilm Instax Mini LiPlay Elegant Black

Độ phân giải 4.9MP
Khẩu độ F2.0
Tốc độ màn trập 1/8000sec
ISO tối đa 1600
3.180.000 - 6.200.000 đ

So sánh giá 45 cửa hàng từ Shopee, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 11 Xanh

Fujifilm Instax Mini 11 Xanh Biển

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.699.999 - 5.275.369 đ

So sánh giá 105 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 11

Fujifilm Instax Mini 11 Hồng

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.699.999 - 5.000.000 đ

So sánh giá 84 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE SQ1

Fujifilm instax SQUARE SQ1 Trắng

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
2.900.000 - 6.283.003 đ

So sánh giá 18 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 11

Fujifilm Instax Mini 11 Tím

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.699.999 - 5.047.081 đ

So sánh giá 84 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 90

Fujifilm Instax Mini 90 Đỏ

3.474.000 - 6.004.680 đ

So sánh giá 26 cửa hàng từ Shopee, LazMall by Lazada, Fado, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE SQ1 Xanh

Fujifilm instax SQUARE SQ1 Xanh dương

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
2.900.000 - 6.309.208 đ

So sánh giá 21 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 11 BTS Butter

Fujifilm Instax Mini 11 BTS Butter Edition

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
2.000.000 - 4.200.000 đ

So sánh giá 13 cửa hàng từ Shopee, Lazada & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE SQ1

Fujifilm instax SQUARE SQ1 Cam

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
2.900.000 - 5.897.748 đ

So sánh giá 20 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 11

Fujifilm Instax Mini 11 Trắng

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.699.999 - 5.000.000 đ

So sánh giá 84 cửa hàng từ Shopee, Lazada, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Smokey

Fujifilm Instax Mini 9 Smokey White

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.100.000 - 5.420.041 đ

So sánh giá 21 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 8 Xanh

Fujifilm Instax Mini 8 Xanh dương

Độ phân giải 0.6MP
Khẩu độ f32.0
Tốc độ màn trập 0.016sec
ISO tối đa 800
1.790.000 đ

So sánh giá 2 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Ice

Fujifilm Instax Mini 9 Ice Blue

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.200.000 - 4.755.472 đ

So sánh giá 26 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Flamingo

Fujifilm Instax Mini 9 Flamingo Pink

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.100.000 - 4.759.192 đ

So sánh giá 21 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE SQ20

Fujifilm instax SQUARE SQ20 Be

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
3.670.000 - 5.100.000 đ

So sánh giá 7 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini LiPlay Dark

Fujifilm Instax Mini LiPlay Dark Gray

Độ phân giải 4.9MP
Khẩu độ F2.0
Tốc độ màn trập 1/8000sec
ISO tối đa 1600
4.399.000 - 4.999.000 đ

So sánh giá 3 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm instax SQUARE SQ20

Fujifilm instax SQUARE SQ20 Đen

Khẩu độ f/12.6
Tốc độ màn trập 1/450sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 65mm
3.670.000 - 5.100.000 đ

So sánh giá 9 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 11

Fujifilm Instax Mini 11 Xám

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.740.000 - 4.790.054 đ

So sánh giá 55 cửa hàng từ Fado, Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Lime

Fujifilm Instax Mini 9 Lime Green

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.250.000 - 5.343.183 đ

So sánh giá 29 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 8

Fujifilm Instax Mini 8 Vàng

Độ phân giải 0.6MP
Khẩu độ f32.0
Tốc độ màn trập 0.016sec
ISO tối đa 800
1.690.000 - 1.790.000 đ

So sánh giá 2 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Cobalt

Fujifilm Instax Mini 9 Cobalt Blue

Độ phân giải 10MP
Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/250sec
ISO tối đa 800
1.250.000 - 4.762.458 đ

So sánh giá 26 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 70 Xanh

Fujifilm Instax Mini 70 Xanh dương

Khẩu độ f/12.7
Tốc độ màn trập 1/400sec
ISO tối đa 800
Tiêu cự 60mm
2.550.000 - 3.090.000 đ

So sánh giá 13 cửa hàng từ Shopee & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Phiên Bản Giới Hạn

Fujifilm Instax Mini 9 Phiên Bản Giới Hạn Clear Purple

1.499.000 - 4.757.445 đ

So sánh giá 6 cửa hàng từ Shopee, Fado & khác

Xem ưu đãi
Fujifilm Instax Mini 9 Phiên Bản Giới Hạn

Fujifilm Instax Mini 9 Phiên Bản Giới Hạn Clear Pink

1.890.000 đ

So sánh giá 1 cửa hàng từ Shopee

Xem ưu đãi
Ốp Nhựa Trong Bảo Vệ Máy Ảnh Instax

Caiul Ốp Nhựa Trong Bảo Vệ Máy Ảnh Instax Mini 12/ Mini 11 Bằng Nhựa Pvc

140.000 đ
160.000 đ
Instax Trà Sữa - Hà Nội
5.0 (8,0k)
Shopee
Máy Ảnh Chụp Lấy Liền Kaimeidi Độ
Cửa hàng chính hãng

Máy Ảnh Chụp Lấy Liền Kaimeidi Độ Nét Cao Tiện Lợi

387.000 đ
645.000 đ
KAIMEIDI
4.5 (24,8k)
Shopee
100 Piece Fujifilm Instax Mini 11 9 8 90 70

Fujifilm 100 Piece Instax Mini 11 9 8 90 70 Camera Accessories Travel Kit Backpack Shoulder Bag Fuji Instant Film 60 Sheets Lens Cloth Strap

2.992.225 đ
Focus Right
5.0
Fado
Máy Ảnh Chụp Phim Fool135 Chống Thấm

Máy Ảnh Chụp Phim Fool135 Chống Thấm Nước Có Thể Tái Sử Dụng Tiện Lợi,Máy Ảnh Chụp Lấy Liền

119.028 đ
238.056 đ
túi xách nữ đẹp cửa tiệm
4.7 (3,0k)
Shopee
Máy ảnh chụp lấy liền Wide

Fujifilm Máy ảnh chụp lấy liền Wide 210

2.200.000 đ
Camplus Camera
4.7
Lazada
Máy Ảnh Lấy

Fujifilm Máy Ảnh Lấy Liền

2.500.000 đ
miuw2015
5.0 (38)
Shopee
Instax Mini 12 - Mini 11 - Máy Ảnh Lấy Ngay

Fujifilm Instax Mini 12 - Mini 11 - Máy Ảnh Lấy Ngay Chính Hãng - Bảo Hành 1 Năm

1.690.000 đ
2.000.000 đ
INSTAX TRÀ SỮA - Sài Gòn
5.0 (23,5k)
Shopee
MÁY ẢNH CHỤP LẤY LIỀN INSTAX SQUARE SQ6

Fujifilm MÁY ẢNH CHỤP LẤY LIỀN INSTAX SQUARE SQ6 - CHÍNH HÃNG

3.090.000 đ
Khánh Long Camera
4.9
Lazada
Máy Ảnh Chụp Lấy Liền Instax, Máy Ảnh

Fujifilm Máy Ảnh Chụp Lấy Liền Instax, Máy Ảnh Instax Mini Chuột Micky, Máy Ảnh Intax Cute

2.500.000 đ
3.000.000 đ
ĐH Store - Order Japan
5.0 (22)
Shopee
Máy Chụp Hình Mini Kỹ Thuật Số Cho Bé

ProMax Máy Chụp Hình Mini Kỹ Thuật Số Cho Bé Baby Cute Cartoon Gifts Hàng Nhập Khẩu

498.000 đ
Thế giới sản phẩm
4.2
tiki
Instax Mini 12 - Mini 11 - Máy Ảnh Lấy Ngay

Fujifilm Instax Mini 12 - Mini 11 - Máy Ảnh Lấy Ngay Chính Hãng - Bh 1 Năm

1.690.000 đ
2.000.000 đ
Instax Trà Sữa - Hà Nội
5.0 (8,0k)
Shopee
[22-New] Túi Mềm Bảo Vệ Cho Máy Ảnh

[22-New] Túi Mềm Bảo Vệ Cho Máy Ảnh Instax Mini 11

67.840 đ
81.000 đ
jennie1.vn
4.6 (1,3k)
Shopee
Máy Chụp Hình Mini Kỹ Thuật Số Cho Bé

ProMax Máy Chụp Hình Mini Kỹ Thuật Số Cho Bé Baby Cute Cartoon Gifts Hàng Nhập Khẩu

499.000 đ
Black pink house
4.1
tiki
Máy Ảnh Lấy Liền Now+ Gen 2 - Hàng Chính

Polaroid Máy Ảnh Lấy Liền Now+ Gen 2 - Hàng Chính Hãng

5.590.000 đ
districtm.vn
4.9 (31)
Shopee
Instax Mini 11 / 12 - Máy Ảnh Lấy Liền /
Cửa hàng chính hãng

Fujifilm Instax Mini 11 / 12 - Máy Ảnh Lấy Liền / Chính Hãng - Bh 12T

1.980.000 đ
3.190.000 đ
Analog House - Film & Instax
5.0 (2,3k)
Shopee

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1